250/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του τρόπου και των όρων εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου»

250/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση του τρόπου και των όρων εκτέλεσης του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Ιλίου»