251/2020 – Σημειακές επεμβάσεις για τη βελτίωση και άρση επικινδυνότητας πεζοδρομίων ΕΡΓ. Α3/19