257/2020 – Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων παράνομης στάθμευσης

257/2020 – Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων παράνομης στάθμευσης

Τελευταία Νέα