257/2020 – Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο κλήσεων παράνομης στάθμευσης