266/2020 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Έκτακτη προμήθεια υλικών για την προστασία από τον covid-19»

266/2020 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Έκτακτη προμήθεια υλικών για την προστασία από τον covid-19»

Τελευταία Νέα