27/05/2013 Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την ΕΕΑΕ

27/05/2013 Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από την ΕΕΑΕ

Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος μετρήσεων των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας, που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου, από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία είναι ο αρμόδιος εθνικός φορέας για θέματα ακτινοπροστασίας στη χώρα.
Τα αποτελέσματα των παραπάνω μετρήσεων βρίσκονται στη σχετική μελέτηa που είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου (www.ilion.gra). Με συνέπεια στην αρχή της πλήρους διαφάνειας, η τελική μελέτη θα κοινοποιηθεί με την ολοκλήρωση των μετρήσεων.
Η Δημοτική Αρχή, ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε ζητήματα προστασίας και πρόληψης της υγείας, αναθέτει τακτικά στην ΕΕΑΕ τη διενέργεια μετρήσεων των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας. Επιπρόσθετα, ενεργώντας τόσο σε προληπτικό, όσο και σε διορθωτικό επίπεδο, βρίσκεται σε ετοιμότητα, χρησιμοποιώντας κάθε νόμιμο μέσο και εξαντλώντας κάθε δυνατότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία των κατοίκων.