27/06/2014 Αντίθετο με το διαβλητό σύστημα αξιολόγησης το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου με ομόφωνη απόφαση

27/06/2014 Αντίθετο με το διαβλητό σύστημα αξιολόγησης το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου με ομόφωνη απόφαση

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ιλίου με ομόφωνη απόφασή του την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 ζητά αφενός να μην εφαρμοστεί το διαβλητό σύστημα αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων, καθώς δεν διαθέτει αντικειμενικότητα κριτηρίων, αφετέρου εντέλλει τους έχοντες την αρμοδιότητα, να μην προχωρήσουν στην έκδοση της σχετικής απόφασης για έναρξη της αξιολόγησης.

<!–