27/11/2015 Ολοκλήρωση Δράσεων Αναπτυξιακής Σύμπραξης Κοινωνικής Στόχευσης

27/11/2015 Ολοκλήρωση Δράσεων Αναπτυξιακής Σύμπραξης Κοινωνικής Στόχευσης

 
H Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» υλοποιεί, στο πλαίσιο της δράσης: «Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας» (ΤΟΠΣΑ) του Άξονα Προτεραιότητας 08:«Διευκόλυνση της Απασχόλησης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το έργο «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

H Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Στόχευση» στοχεύει στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων της Δυτικής Αθήνας, με κύριο στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Ο Δήμος Ιλίου ανταποκρίθηκε άμεσα με αποτέλεσμα το μεγαλύτερο ποσοστό των ωφελουμένων να είναι κάτοικοι του Δήμου Ιλίου. Πιο συγκεκριμένα, εβδομήντα (70) ωφελούμενοι/άνεργοι-μακροχρόνια άνεργοι συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης στους εξής τομείς
 

  • Μεταποίηση Ενδυμάτων
  • Πωλητές λιανικού εμπορίου
  • Διοργανωτής Πολιτισμικών Εκδηλώσεων

     

Παράλληλα μέσω παροχής συμβουλευτικών δράσεων και συμμετοχής σε θεματικά εργαστήρια (workshops), οι ωφελούμενοι είχαν την ευκαιρία να ενδυναμώσουν όχι μόνο την θέση τους στην αγορά εργασίας αλλά και το επιχειρηματικό τους πνεύμα.

Επίσης υλοποιήθηκε σειρά δράσεων που αφορούσαν στη σημασία της δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων της Δυτικής Αθήνας και στην ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ των επιχειρηματιών και των φορέων κοινωνικής οικονομίας, καθώς και σειρά θεματικών εργαστηριών (workshops) με τη συμμετοχή τοπικών επιχειρηματιών, τα οποία είχαν σαν σκοπό την προώθηση όχι μόνο της κοινωνικής οικονομίας αλλά και της υφιστάμενης επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας.

Μεταξύ άλλων, το υλοποιούμενο έργο είχε ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώθηκε στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μέσω της σύζευξης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας με χρήση εργαλείων όπως αυτό της ημέρας καριέρας. Έμφαση δόθηκε τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στην ανάδειξη νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η υλοποίηση του έργου «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Κοινωνική Στόχευση», ξεκίνησε ουσιαστικά στις 1/1/2014 και όλες οι δράσεις του έργου ολοκληρώνονται εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος.

<!–

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a