273/2020 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2020-2021»

273/2020 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Ιλίου, σχολικού έτους 2020-2021»

Τελευταία Νέα