278/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2020

278/2020 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου, έτους 2020