28/02/2010 Συνέντευξη του Δημάρχου Ιλίου, κ. Νίκου Ζενέτου, για την εφημερίδα Ευθύτυπος

28/02/2010 Συνέντευξη του Δημάρχου Ιλίου, κ. Νίκου Ζενέτου, για την εφημερίδα Ευθύτυπος

1.            Αυτή την περίοδο, ο «Καλλικράτης» βρίσκεται στο επίκεντρο των περισσοτέρων πολιτικών συζητήσεων. Σε περίπτωση που τελικά εφαρμοστεί, πώς πιστεύετε εσείς ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί ο «χάρτης» της Δυτικής Αθήνας; Ποιοι Δήμοι θεωρείτε πως θα έπρεπε να συνενωθούν;
2. Αν τελικά η Κυβέρνηση προχωρήσει στη συνένωση των Δήμων, ποια θα είναι η δική σας στάση;
Θέση της Δημοτικής Αρχής είναι ότι σήμερα η χώρα μας έχει επιτακτική ανάγκη μιας ριζοσπαστικής διοικητικής μεταρρύθμισης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Έφτασε επιτέλους η ώρα οι αποφάσεις των Συνεδρίων της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., που βρίσκονται στην ίδια γραμμή με τις προεκλογικές δεσμεύσεις του κυβερνώντος κόμματος, να νομοθετηθούν από την κεντρική Διοίκηση.
Εμείς ως Δήμος έχουμε καταλήξει ότι το μοντέλο που χρειάζεται η Τ.Α. είναι Δήμοι βιώσιμοι, οικονομικά αυτοτελείς και πλήρως απεξαρτημένοι από το κεντρικό κράτος.
Στο πρόσφατο Συνέδριο αναφέρθηκα στους λόγους για τους οποίους πρέπει όλοι να συναινέσουμε στο πρόγραμμα «Καλλικράτης», επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι είναι αντιαναπτυξιακό μόνο οι 212 από τους 1.034 συνολικά πρωτοβάθμιους ΟΤΑ –ανάμεσα τους και ο Δήμος Ιλίου– να έχουν πιστοποίηση για να μπορούν να διαχειρίζονται κονδύλια του ΕΣΠΑ.
Αυτό που χρειάζεται, πέρα από την οικονομική αυτοτέλεια, είναι οι νέοι ισχυροί Δήμοι να προκύψουν ύστερα από διάλογο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και ευαισθησίες των τοπικών κοινωνιών, ώστε να είναι αδιατάρακτη η επιζητούμενη συναίνεση.
Περιμένουμε με ενδιαφέρον την κυβερνητική πρόταση για τη χωροθέτηση των νέων Δήμων, η οποία πιστεύω πως θα βασίζεται στις αρχές που ψήφισε το Συνέδριο της ΚΕΚΔΕ. Η τελική θέση του Δήμου Ιλίου θα καθοριστεί σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
………….

<!–