29/01/2013 Σχολές Γονέων Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2013

29/01/2013 Σχολές Γονέων Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2013

Ο Δήμος Ιλίου σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας διοργανώνει Σχολές Γονέων για το χρονικό διάστημα Φεβρουαρίου-Ιουνίου 2013.
 
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από εξειδικευμένους επιστήμονες (ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, εκπαιδευτικοί) και απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, καθώς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Σκοπός του έργου των Σχολών αυτών, αφενός να προσφέρει γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό και αφετέρου η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.
Οι Σχολές Γονέων περιλαμβάνουν τα εξής προγράμματα:
• Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή (διάρκειας 50ωρών)
• Διαφυλικές σχέσεις (διάρκειας 25ωρών)
• Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία (διάρκειας 25 ωρών)
• Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας (διάρκειας 25 ωρών)
• Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
(διάρκειας 25 ωρών)
• Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (διάρκειας 50 ωρών)
• Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια (διάρκειας 25 ωρών).

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με τη συμπλήρωση 15-18 ατόμων, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί σε εκπαιδευόμενους που δεν έχουν συμμετάσχει ξανά στο πρόγραμμα.
Στο τέλος κάθε σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, καθώς και εκπαιδευτικό υλικό.
Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθύνεστε στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου, Νέστορος 101, 2ος όροφος, και συγκεκριμένα στην κυρία Χριστίνα Φαρμάκη, στο τηλέφωνο: 213 2030 029 και ώρες 10:00-14:00.
Η προθεσμία υποβολής της αίτησης-δήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 8 Φεβρουαρίου 2013.
Θα πραγματοποιηθεί ένα απογευματινό τμήμα (Τετάρτη 5-8 μ.μ.) στο 1ο Λύκειο Ιλίου (Ιδομενέως και Αγίας Βαρβάρας) και ένα πρωινό τμήμα στο Καλλιτεχνικό Καφενείο του Δήμου (Αγίου Φανουρίου 99, κάθε Δευτέρα ώρα 10:00 – 13:00

 

<!–