29/05/2015 Ανάρτηση ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2015

29/05/2015 Ανάρτηση ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2015

Ανάρτηση ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2015 υπ’αριθμ. 20737/11-05-15 για την σύναψη σύμβασης σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου μας.
 
Η έναρξη της 10ήμερης  προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 30/05/2015 και λήγει την 08/06/2015.

<!–