29/05/2015 Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 – 2019 του Δήμου Ιλίου

29/05/2015 Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015 – 2019 του Δήμου Ιλίου

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου για την περίοδο 2015 – 2019, μετά τις ανοικτές συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό.
Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης, οι πολίτες είχαν τον πρώτο λόγο, κατέθεσαν τις προτάσεις τους και συμπλήρωσαν σχετικά ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν, προκειμένου να συμβάλλουν και οι ίδιοι στην ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου.
Κάνοντας πράξη το σύνθημα «Μαζί σχεδιάζουμε το μέλλον της πόλης μας», ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος κατά τις συναντήσεις που είχε με τους πολίτες, άκουσε τις προτάσεις και τα προβλήματά τους και συζήτησε για να συνδιαμορφώσει μαζί τους το μέλλον της πόλης για την επόμενη πενταετία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η καταγραφή των προτάσεων και απόψεων των πολιτών ξεκίνησε από τον Μάρτιο κατά τις ενημερωτικές συναντήσεις που είχε ο Δήμαρχος Ιλίου με τους γονείς στους έντεκα (11) Παιδικούς Σταθμούς της πόλης και συνεχίστηκε με τις ανοικτές συνελεύσεις στις έξι (6) γειτονιές του Δήμου. Το υλικό από τις παραπάνω συγκεντρώσεις και από τα ερωτηματολόγια της δημόσιας διαβούλευσης, που κατατέθηκαν εγγράφως και ηλεκτρονικά, θα επεξεργαστεί και θα προσδιορίσει τις προτεραιότητες και τους μακροπόθεσμους στόχους του Δήμου, συνδυάζοντας τον ρεαλισμό με το όραμα. 

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a