290/2020 – Λήψη απόφασης περί τροποποίησης των όρων της επαναδιακήρυξης, που αφορά την «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Ιλίου, ως προς τις ομάδες 2 και 3»