292/2020 – Αποδοχή δωρεάς 10 Ψηφιακών Θερμομέτρων Ακριβείας με υπέρυθρες μετώπου & σώματος