293/2020 – Αποδοχή δωρεάς εφαρμογής ενημέρωσης για την αποφυγή συνωστισμού σε διάφορα σημεία του Δήμου Ιλίου