180/2012 – 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης για την «Μεταφορά μαθητών Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013»

180/2012 – 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης για την «Μεταφορά μαθητών Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013»

3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης για την «Μεταφορά μαθητών Μουσικού Σχολείου του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013»

AOE1802012.pdfa