181/2012 – 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης για την «Μεταφορά μαθητών Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013»

181/2012 – 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης για την «Μεταφορά μαθητών Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013»

4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τον ορισμό επιτροπής αξιολόγησης για την «Μεταφορά μαθητών Ειδικών Σχολείων του Δήμου Ιλίου για το σχολικό έτος 2012 –2013»

AOE1812012.pdfa