30/05/2013 Ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στον Δήμο Ιλίου

30/05/2013 Ίδρυση Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στον Δήμο Ιλίου

O Δήμος Ιλίου, ανιχνεύοντας τις εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και αναπτυξιακές ανάγκες της πόλης, σε μια προσπάθεια να προωθήσει την εφαρμογή προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, ιδρύει Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), υπογράφοντας προγραμματική σύμβαση με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
Η λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), θα ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος, περιλαμβάνοντας προγράμματα για την προώθηση της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, θέματα για την υγεία, το περιβάλλον κ.ά., καθώς και προγράμματα για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.