30/05/2013 Προτάσεις του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο ΚΕΔΕ

30/05/2013 Προτάσεις του Δημάρχου Ιλίου κ. Νίκου Ζενέτου στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο ΚΕΔΕ

Κύριε Πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κύριε Πρόεδρε της ΚΕΔΕ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι.
Στο πλαίσιο διεξαγωγής του Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος εν μέσω της μεγαλύτερης οικονομικής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών και των πολλαπλών μεταρρυθμίσεων, που συντελούνται στην Ελληνική Κοινωνία, οφείλουμε να επισημάνουμε τις σημαντικές επιπτώσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να επιχειρήσουμε κάποιες διορθωτικές προτάσεις:
 
1.  Ρύθμιση οφειλών αποζημίωσης λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης  ακινήτων
2.  Δικαιούχοι μείωσης ή απαλλαγής δημοτικών φόρων ή τελών
3. Εξουσιοδότηση υπογραφών
4. Έκδοση ενημερωτικού περιοδικού εντύπου δήμου
5. Μη Χορήγηση φορολογικής ενημερότητας
6. Αναδρομικά σχολικών φυλάκων κατόπιν δικαστικής απόφασης                       
7. ΦΠΑ δημοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων για παροχή υπηρεσιών
8. Κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων σε διαγωνισμούς προμήθειας καυσίμων
9. Συντηρήσεις και επισκευές απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων
10. Είσπραξη του Δημοτικού τέλους 0,5%
11. Νομοθετικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας γηροκομείου
12. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για τον Δημοτικό  φωτισμό
13. Μεταφορά σχολικών καθαριστριών- συμβάσεις μίσθωσης έργου
14. Επί του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ…
15. Εφαρμογή άρθρου 277 του «Προγράμματος Καλλικράτη»
16. Υποβολή εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία μέσω Ενιαίας Αρχής Πληρωμών
17. Θέματα Δημοτικής Αστυνομίας
 
 

<!–