30/06/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

30/06/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Δημοσιεύονται τα  πρώτα  αποτελέσματα –πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης  των αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών  στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Ιλίου, για το σχολικό έτος 2014 – 2015.

Οι   ενστάσεις επί της μοριοδότησης των αιτήσεων, θα  κατατεθούν στους Σταθμούς, στους  οποίους  κατατέθηκαν οι αιτήσεις εγγραφής, από 01/07/2014 έως  και    10/07/2014, και  ώρες  9:30  – 11:00 π.μ. .
 

Τα  τελικά  αποτελέσματα –πίνακες αξιολόγησης και μοριοδότησης,  επί των ενστάσεων  θα  ανακοινωθούν 18/07/2014. 
Τα οριστικά αποτελέσματα εγγραφών – επανεγγραφών θα ανακοινωθούν, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων του ευρωπαϊκού προγράμματος Ε.Σ.Π.Α..
 

<!–