30/06/2014 Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών ενός (1) ατόμου του κλάδου ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.

30/06/2014 Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών ενός (1) ατόμου του κλάδου ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών.

Ανακοινώνουμε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός (1) ατόμου  του κλάδου ΥΕ Οικογενειακών Βοηθών, για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων και πρόσκαιρων αναγκών  του τμήματος ΚΑΠΗ της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας του Δήμου Ιλίου που αφορούνσε ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και μοναχικά άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η έναρξη της 5ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 01/07/2014 και λήγει την 07/07/2014.

<!–