30/07/2015 Παράταση υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

30/07/2015 Παράταση υποβολής αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής

Μέχρι την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής.
 
Ο Δήμος Ιλίου συμμετέχει ως εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη «Διαδημοτική Σύμπραξη Επισιτιστικής Βοήθειας Δυτικής Αθήνας (ΔΙΑ.Σ.Ε.Β.Δ.Α.)», με επικεφαλής εταίρο (Δικαιούχο) τον «Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)», για την υλοποίηση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής, στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής.
 
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ), το οποίο υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων ή/και βασικής υλικής συνδρομής, καθώς επίσης στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται οι δυνητικά ωφελούμενοι που κατοικούν στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής να υποβάλλουν αιτήσεις υπαγωγής στο  επιχειρησιακό πρόγραμμα επισιτιστικής ή/και βασικής υλικής συνδρομής έως την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2015.

  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα, τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων και τα σημεία εξυπηρέτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου (http://www.ilion.gr/a), καθώς και στη συνημμένη πρόσκληση που συνοδεύει την παρούσα ανακοίνωση.

 

  • Σημείο εξυπηρέτησης Δήμου Ιλίου:
Κοινωνική Υπηρεσία
Διεύθυνση: Νέστορος 101, Ίλιον, 2ος όροφος
Ημέρες: Δευτέρα – Παρασκευή & ώρες: 8:00 – 17:00
Από Πέμπτη 06/08/2015 οι ώρες εξυπηρέτησης θα είναι: 08:30-14:30.

Αρμόδιοι υπάλληλοι για την εξυπηρέτηση των δυνητικά ωφελούμενων:
Βρεττού Ασπασία, Σόλιας Ανδρέας, Χατζηχριστοδούλου Δέσποινα
 
Πληροφορίες:
 
Αρμόδιοι υπάλληλοι:
Αβραμοπούλου Φωτεινή, Κόκκαλη Αναστασία
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132030017 & 2132030021
e-mail: koinoniki@ilion.gra & favramopoulou@ilion.gra
Δικτυακός τόπος: www.ilion.gra
  

<!–