30/09/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/10/2010

30/09/2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 06/10/2010

Σας καλούμε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 06η Οκτωβρίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. στην Αίθουσα Πολλαπλών Εκδηλώσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης της 22-07-2010 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006, στην οποία θα συζητηθεί το κάτωθι θέμα:
          
 

Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2009

<!–

Τελευταία Νέα