365/2020 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορούν στην «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνες»

365/2020 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορούν στην «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνες»

Τελευταία Νέα

365/2020 – Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικών αξιολόγησης της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορούν στην «Προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη σίτιση απόρων κατοίκων και μικρογεύματος (δεκατιανού) για μαθητές απόρων οικογενειών του Δήμου Ιλίου, για δώδεκα (12) μήνες»