366/2020 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήσης για τις ανάγκες στέγασης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου και του φορέα Το Χαμόγελο του Παιδιού

366/2020 – Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας που αφορά στη μίσθωση οικήματος προς χρήσης για τις ανάγκες στέγασης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ιλίου και του φορέα Το Χαμόγελο του Παιδιού