452/2021 – λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μανδηλαρά και περιμετρικών κοινοχρήστων χώρων»

452/2021 – λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μανδηλαρά και περιμετρικών κοινοχρήστων χώρων»