305/2011 – Εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης που αφορά «Ετήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων και συσκευών τηλεομοιοτυπίας (φαξ)».