002/2012 – Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας της «Προμήθειας ειδικού συστήματος υπογειοποίησης απορριμμάτων»

002/2012 – Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας της «Προμήθειας ειδικού συστήματος υπογειοποίησης απορριμμάτων»

Έγκριση παρατάσεως της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας της «Προμήθειας ειδικού συστήματος υπογειοποίησης απορριμμάτων»

ADS0022012.pdfa