003/2012 – Έγκριση παρατάσεως μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση των Κ.Ε.Π.

003/2012 – Έγκριση παρατάσεως μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση των Κ.Ε.Π.

Έγκριση παρατάσεως μίσθωσης οικήματος για τη στέγαση των Κ.Ε.Π.

ADS0032012.pdfa