191/2012 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΜΕΛΑ ΑΠΟ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΡΓ. Α4/06

191/2012 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΜΕΛΑ ΑΠΟ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΡΓ. Α4/06

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΜΕΛΑ ΑΠΟ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΡΓ. Α4/06

ADS1912012.pdfa

191/2012 – Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Π. ΜΕΛΑ ΑΠΟ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΩΣ ΕΛΕΝΗΣ ΕΡΓ. Α4/06