192/2012 –

192/2012 –

Λήψη απόφασης για άρση αδειών στάθμευσης (Α.με.Α.) και άρση παραχώρησης χώρου έμπροσθεν της οικίας ατόμου με αναπηρία (Α.με.Α.)

ADS1922012 .pdfa