193/2012 – Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (Α.με.Α.), αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων σε μήκος 1,00 μ. & 1,50 μ. έμπροσθεν της εισόδου της κατοικίας των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α.)

193/2012 – Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (Α.με.Α.), αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων σε μήκος 1,00 μ. & 1,50 μ. έμπροσθεν της εισόδου της κατοικίας των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α.)

Λήψη απόφασης για ανανέωση στάθμευσης (Α.με.Α.), αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας των οχημάτων και απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων σε μήκος 1,00 μ. & 1,50 μ. έμπροσθεν της εισόδου της κατοικίας των εξυπηρετούντων ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α.)

ads1932012.pdfa