002/2024 – εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιων των δικαστηρίων

002/2024 – εξουσιοδότηση του δικηγόρου του Δήμου για παράσταση ενώπιων των δικαστηρίων