001/2024 – εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής

001/2024 – εκλογή Αντιπροέδρου της Δημοτικής Επιτροπής