007/2024 – λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2024

007/2024 – λήψη απόφασης για έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2024