016/2024 – εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 00.6453.0001