017/2024 – ορισμό υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη διέλευσης υπηρεσιακού οχήματος το Δήμου Ιλίου εντός Αττικής Οδού

017/2024 – ορισμό υπόλογου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και εξειδίκευση πίστωσης για τη δαπάνη διέλευσης υπηρεσιακού οχήματος το Δήμου Ιλίου εντός Αττικής Οδού

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a