024/2024 – λήψη απόφασης για την αποδοχή Τευχών Δημοπράτησης (Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμός μελέτης – Τιμολόγιο μελέτης – Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Θεσμοθετημένων Προτύπων – Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων – Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας – Σχέδιο Ασφαλείας & Υγείας) της υπ’ αριθμ. ΗΛ 01/2024 μελέτης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. ΗΛ/24

024/2024 – λήψη απόφασης για την αποδοχή Τευχών Δημοπράτησης (Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμός μελέτης – Τιμολόγιο μελέτης – Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Θεσμοθετημένων Προτύπων – Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων – Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας – Σχέδιο Ασφαλείας & Υγείας) της υπ’ αριθμ. ΗΛ 01/2024 μελέτης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. ΗΛ/24

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a

024/2024 – λήψη απόφασης για την αποδοχή Τευχών Δημοπράτησης (Τεχνική Περιγραφή – Προϋπολογισμός μελέτης – Τιμολόγιο μελέτης – Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Θεσμοθετημένων Προτύπων – Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων – Φάκελος Ασφαλείας & Υγείας – Σχέδιο Ασφαλείας & Υγείας) της υπ’ αριθμ. ΗΛ 01/2024 μελέτης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. ΗΛ/24