023/2024 – την λήψη απόφασης για την αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, Προϋπολογισμού Δημοπράτησης, Τιμολογίου Δημοπράτησης, Τ.Σ.Υ – Τεύχους Τεχνικών Προσφορών, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ., Σ.Α.Υ.) της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2024 μελέτης του έργου «Εργασίες επισκευής, διαμόρφωσης στον 9ο Παιδικό Σταθμό Δήμου Ιλίου»

023/2024 – την λήψη απόφασης για την αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, Προϋπολογισμού Δημοπράτησης, Τιμολογίου Δημοπράτησης, Τ.Σ.Υ – Τεύχους Τεχνικών Προσφορών, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ., Σ.Α.Υ.) της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2024 μελέτης του έργου «Εργασίες επισκευής, διαμόρφωσης στον 9ο Παιδικό Σταθμό Δήμου Ιλίου»

023/2024 – την λήψη απόφασης για την αποδοχή των Τευχών Δημοπράτησης (Τεύχους Τεχνικής Περιγραφής, Προϋπολογισμού Δημοπράτησης, Τιμολογίου Δημοπράτησης, Τ.Σ.Υ – Τεύχους Τεχνικών Προσφορών, Ε.Σ.Υ., Φ.Α.Υ., Σ.Α.Υ.) της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 01/2024 μελέτης του έργου «Εργασίες επισκευής, διαμόρφωσης στον 9ο Παιδικό Σταθμό Δήμου Ιλίου»