039/2024 – εξουσιοδότηση υπογραφής επενδυτικών δανείων στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

039/2024 – εξουσιοδότηση υπογραφής επενδυτικών δανείων στα πλαίσια του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»