041/2024 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 206/2024 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη διέλευσης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Ιλίου εντός Αττικής Οδού»

041/2024 – απαλλαγή υπολόγου του υπ’ αριθμ. 206/2024 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη διέλευσης υπηρεσιακού οχήματος του Δήμου Ιλίου εντός Αττικής Οδού»