051/2024 – λήψη απόφασης επικαιροποίησης της 230/2023 ΑΟΕ