060/2024 – λήψη απόφασης για εξειδίκευση πίστωσης ποσού του Κ.Α. 15.6142.0005 «Πολιτιστικές εκδηλώσεις Απριλίου 2024»