077/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη «Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων, φορτηγών, ημιφορτηγών και λοιπών μεγάλων οχημάτων του Δήμου Ιλίου» ως προς την ομάδα Επισκευών 2 Υπερκατασκευές απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών – Υδροφόρων – πλυντηρίων κάδων – ανυψωτικών μηχανημάτων»

077/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη «Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων, φορτηγών, ημιφορτηγών και λοιπών μεγάλων οχημάτων του Δήμου Ιλίου» ως προς την ομάδα Επισκευών 2 Υπερκατασκευές απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών – Υδροφόρων – πλυντηρίων κάδων – ανυψωτικών μηχανημάτων»

077/2024 – έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας σύμβασης που αφορά τη «Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρων, φορτηγών, ημιφορτηγών και λοιπών μεγάλων οχημάτων του Δήμου Ιλίου» ως προς την ομάδα Επισκευών 2 Υπερκατασκευές απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών – Υδροφόρων – πλυντηρίων κάδων – ανυψωτικών μηχανημάτων»