082/2024 – λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ακινήτου για την λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων, επί των οδών Ηρακλείτου 3 & Χαλκηδόνος, στο Ο.Τ. 737 περιοχής Παλατιανής του Δήμου Ιλίου

082/2024 – λήψη απόφασης για έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ακινήτου για την λειτουργία πλυντηρίου αυτοκινήτων, επί των οδών Ηρακλείτου 3 & Χαλκηδόνος, στο Ο.Τ. 737 περιοχής Παλατιανής του Δήμου Ιλίου