084/2024 – αποζημίωση ζημιάς στο υπ’ αριθμ. ΙΟΡ 4009 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτήσιας Ευτέρπης Μπάρδη από πτώση δένδρου