085/2024 – αποζημίωση ζημιάς στο υπ’ αριθμ. ΧΖΟ 8360 Ι.Χ.Ε. ιδιοκτησίας Βιργινίας Μακαρίτη