088/2024 – λήψη απόφασης για τον ορισμό συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πρόσθετων δανειακών συμβάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ04 του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»