087/2024 – έγκριση όρων και εξουσιοδότηση υπογραφής, για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για τη μεταφορά και εναπόθεση λειψάνων (οστών) προς αποσύνθεση

087/2024 – έγκριση όρων και εξουσιοδότηση υπογραφής, για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Δήμου Αγίων Αναργύρων – Καματερού για τη μεταφορά και εναπόθεση λειψάνων (οστών) προς αποσύνθεση